Om mig

Jeg hedder Annette Le Ferrand og er født i 1960 i Århus. Jeg er eksamineret psykoterapeut, en femårig uddannelse som jeg tog i 2000 på Psykoterapeutisk Center, under speciallæge i psykiatri Ole Ry. Uddannelsen følger de retningslinjer, som gælder for European Association of Psychotherapy. Uddannelsen er anbefalet af Psykoterapeut Foreningen. Jeg har siden suppleret med en efteruddannelse i personaletræning og var samtidig underviser på Psykoterapeutisk Center. Jeg har haft egen praksis i mange år og har arbejdet med grupper, par og individuel terapi. I øjeblikket tilbyder jeg individuel- og parterapi, individuel supervision, online terapi, samt bioenergetik. 

Min øvrige erhvervserfaring ligger indenfor det pædagogiske felt, hvor jeg bl.a. har arbejdet med senhjerneskadede børn og unge, børn med autismespektrum forstyrrelser, og i kraft af min uddannelse som tale/hørepædagog har jeg arbejdet med børn med sproglige/tale vanskeligheder blandt andet på Center for Kommunikation og Handicap. For at holde mig ajour ført har jeg deltaget i en mængde kurser indenfor psykoterapi og pædagogik. blandt omkring traumer, mentalisering, neurologi og tilknytningsforstyrrelser. De sidste fire år har jeg arbejdet i TUBA der yder terapi til 14-34-årige, der kommer fra en familie med en alkoholproblematik. Her arbejder jeg henholdsvis med individuel, – og gruppeterapi med de unge mennesker. Desuden er jeg supervisor for terapeuter i Baglandet Århus. Baglandet yder terapi, rådgivning og har samvær for mennesker der har været anbragt uden for hjemmet. 

Mit mål er at hjælpe dig til at få taget hånd om din problematik. Såvel unge som ældre, og pårørende til mennesker med misbrug eller alvorligt syge, er meget velkomne.

Annette Le Ferrand